ALUMİNYUM ENDÜSTRİSİ

Alüminyum döküm sanayiinde, alüminyum ergitmede kullanılan degaser sistemleri en iyi bilinen uygulama alanlarıdır.Tehlike karşısında toleransa izin verilmez. Özel grafitler kimyasal tepkimelerin meydana geldiği şartlara dayanır ve hiçbir maddenin çevreye sızmayacağı güvenli bir tesiste çalışmayı mümkün kılarlar. Aluminium-HeadBu sektörde kullanılan grafitler korozyona dayanıklı, kimyasallara karşı tepkime vermeyen ve mekanik mukavemeti yüksek ürünlerdir. Örneğin, Kimya Sanayiinde, magnezyum üretim anotları gibi zor şartlar altında kullanım için tercih edilirler.Isı değiştiricileri imalinde kullanılan büyük ebatlı grafit bloklar.Magnezyum elde etmede kullanılan özel grafitten mamul elektroliz anotları.Kimya tesislerinde reaktörler ve diğer birimler için kullanılan özel grafitten mamul büyük hazneler ve aktarma elemanları uygulama alanlarına verilecek diğer örnekler olarak gösterilebilir.