EDM UYGULAMALARI
Elektroerozyon (İng. electrical discharge machining (EDM)), iş parçasına istenilen şekli vermek için elektrik boşalmasından faydalanılan üretim yöntemi. Elektrik iletkeni malzemelere uygulananır. Metal aşındırma işlemi takım görevini yapan bir elektrot ile iş parçası arasında meydana gelen kıvılcımların yardımıyla gerçekleştirilir. Kıvılcımlar, ergime ve buharlaşma yoluyla çok küçük malzeme parçacıkları kaldırarak parça yüzeyini erozyona tabi tutar ve parça üzerinde ufak çukurlar oluşturur. EDM sırasında elektrot ile iş parçası arasındaki mesafe 0,0125 mm ile 0,05 mm arasındadır. Bu mesafe takım ve iş parçası arasında elektrik arkı oluşması için yeterlidir. edm-headYer yer sıcaklığın 8000ºC – 12000ºC aralığına çıktığı proseste soğutma ve ark aralığını tıkayan aşındırılmış parçaların uzaklaştırılmasında dielektrik sıvı kullanılır. Sirkülasyon hızına bağlı olan dielektrik sıvının performansı, sirkülasyon pompası kullanımı veya benzeri metodlarla arttırılabilir.

Eletrod olarak yaygın bir şekilde kullanılan bakır malzemenin grafit malzemeye karşı bir takım dezavantajlarının olması grafiti EDM uygulamalarında kaçınılmaz kılmaktadır. Grafit malzemenin daha hafif olamsı, işleme süresinin bakıra göre kat kat düşük mertebelerde olması, yüzey kalitesinin bakıra göre daha iyi sonuçlar vermesi sayılabilecek artılarındandır.Günümüzde çoğu EDM uygulamalarında grafitin tercih edilir olması önemli ölçüde işletmelere değer kazandırmaktadır.