ELEKTRİK UYGULAMALARI

Karbon Fırçalar, Akım Baraları ve Kontakları, Elektrik Karbonları İş Kolunun ürünleri olup bu alanda karbon grafit uygulamaları endüstride yaygın olarak kullanım alanına sahiptir.”Karbon Fırça” adı, elektrik makinaları mühendisliğinin sanayideki ilk dönemlerinde esnek kontak olarak kullanılan ince bakır tel demetlerinden gelir.
Daha sonraki yıllarda karbon ve grafit malzemelerin kullanımı ile “Karbon Fırça” terimi yerleşmiştir. Uzun yıllar gelişim süreci geçiren Karbon Fırçalar mikroelektronik çağında da elektrik makinalarının vazgeçilmez aksamı olarak yerini korumaktadır.
Üretim parametreleri, çok değişik fiziki değerler ve uygulama olanaklarını barındıracak kadar zengindir. DIN IEC 60276 standardına göre, karbon fırça kaliteleri 5 ana grup altında toplanır. Bunlar: Elektrogafit fırçalar, Metal grafit fırçalar,Reçineli grafit fırçalar, Karbon grafit fırçalar, Tabii grafit parçalar olarak sınıflandırılır.

Electric-HeadElektro Grafit Fıçalar:Petrokok, taş kömürü koku, katran, zift, kurum ve kurum koku, suni reçine, zift ve katran gibi bağlayıcı maddelerle karıştırılıp kalıpta preslenir ve fırınlanır. Karbon malzeme, 2500 ºC’de ikinci defa fırınlanarak elektrografite dönüştürülür.Yüksek komütasyon kapasitesi, ani aşırı yükler ve uzun süreli düşük yükte çalışabilme özelliği. Elektrik ve ısı iletkenliğiyle birlikte patina özelliği iyidir. Kullanılan hammadde ve imalat proseslerinin değişimiyle belirli özellikte kombinasyonlarının elde edilmesi mümkündür.Yüksek elektrik akımı çeken büyük kollektörlü makinalarla, fırçalarda belirli ısıl ve mekanik özelliklerin istendiği uygulamalarda kullanılır.

Metal Grafit Fırçalar:Metal tozu ve grafit birbiri ile karıştırılır ve kalıplandıktan sonra sinterleme işlemine tabi tutulur. Metal tozu olarak elektrolitik bakır kullanılırsa, bakır kalitesi, gümüş kullanılırsa gümüş kalitesi metal grafit fırça elde edilmiş olur.

Grafitin iyi kayma özelliği ile metalin yüksek iletkenliği bir araya getirilmiştir ve grafit oranına bağlı olarak bunlardan biri veya diğerinin ağırlık kazandırılması sağlanır.Fırçalar üzerinde yüksek elektrik yüklerinin geldiği makinalarda ve komütasyon özelliğinin hiç istenmediği veya az istendiği bileziklerde (< 80V DC) ve düşük voltajlı makinalarda. Gümüş kalite fırçalar, esas olarak tako-generatörler ve ölçme cihazlarında kullanılır.

Reçineli Grafit Fırçalar:Tabii ve elektrografit malzemeler reçine ile karıştırılıp özel proses altında preslenmekte ve ardından da ısıl işlemlere tabi tutulmaktadır.Komütasyon özelliği iyi, ani yük ve aşırı yük taşıma mukavemeti sınırlıdır.Küçük DC Motorlar ve Trifaze AC komütatör motorlarda (Schrage motorlar).

Karbon Grafit Fırçalar:Grafit, zift veya reçine ile karıştırılıp, preslendikten sonra fırınlanmaktadır.Patina ve komütasyon özelliği iyi, ancak akım taşıma mukavemeti elektrografit fırçalara göre daha zayıftır.Tristör beslemeli veya düz makinalar, küçük DC motorlar, mikalı kollektörler.