ART DESIGN olarak İşletmelerin Türkiye ve Dünya çapında gelişimini ve üretimini kayıt ve kontrol altına almanızı sağlamak için ; teknik destek vermek amacı ile kurulmuştur.Gelişmekte olan ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da teknolojik ve bilimsel çalışmalar yapması nedeni ile zorunlu hale gelmiştir.

Günümüzde rekabet koşulları teknolojinin paralelinde hızla değişmektedir. Teknolojinin her alanında rekabet daha çetin ve daha küresel bir hal almıştır. Teknoloji süratle gelişmekte hem kullanılan malzemeler hem de araçlar çoğalmaktadır. En uygun malzeme/araç/insan kombinasyonlarını yakalamak İmalatçı Şirketler açısından rekabet edebilirliğin ön koşulu haline gelmektedir. Bu durum bilgiyi önemli bir işletme aktifi haline getirmektedir. Yeni ürün, yeni teknoloji, yeni sağlayıcı bilgisi Kuruluşların kaderini etkileyebilmektedir. Tüm bu olgular marjların yani karlılığın azalmasına neden olmaktadır. Karlılık azaldıkça maliyetler üzerine baskı artmakta; bu süreçlerde kullanılan kaynakların azaltılması eğilimini doğurmakta buda satın alma bütçeleri ve yatırımlar üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratarak Kuruluşların olumsuz bir kısır döngüye girmelerine sebep olmaktadır.