3D TARAMA

Konsept bir tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması işleminin ilk safhası olarak tanımlayabiliriz. Tersine mühendislik sürecinde ,ürünün dijital ortamda modellenme işleminin yapılabilmesi için STL uzantılı nokta bulutu olarak tanımlanan 3D verinin oluşturulmasıdır. Scan-03Özellikle kopya teknolojisinde büyük ölçüde fayda sağlanan yöntem ile mevcut ürünü dijital ortama taşımamız gerekmektedir. 3D tarama işlemleri bünyesinde her türlü büyüklükteki parça yada montaj elemanlarının taranması işleminin yapılmasıdır.Bu konda sizlerin ihtiyacı doğrultusunda çözümler oluşturmakta ve tersine mühendislik sürecini modelleme safhası ve sonrasında imalat aşamasına kadar desteklemekteyiz.